…men du ska nog inte köpa Amazon idag. Bra bolag måste också ha en bra pris. Jag köpte Amazon för ca 3 år sedan till en bolagsvärdering som är under 1/3 av dagens. För att min investering ska ge 15% årlig avkastning på 10 år behöver Amazon öka sin omsättning med 24% per år. På 10 år behöver omsättningen öka till 976 miljarder USD det vill säga ca dubbla Walmarts omsättning idag. Med 7% i rörelsemarginal har jag mina 15% i årlig avkastning. P/E-tal Antagande: Snitt av Wal-Mart och Costco. Det finns inte många företag som växer från en omsättning på 110 miljarder med 24% per år. Höga krav! Om vi har samma kalkylkrav idag det vill säga att investeringen ska ge 15% i årlig avkastning, då måste Amazon öka omsättningen med 31%/år till 2873 miljarder om 10 år. Drygt 5 ggr större omsättning än Walmart. Betydligt högre krav.

Johan Bynélius - 22 Mar 2019