När de köpte Whole Foods så talade alla om Omnichannel… Butiker OCH Onlinehandel var grejen. Var det Whole Foods butiker som Amazon var ute efter? Det skaver att tänka sig att Amazon köper fysiska butiker för att bli mer konkurrenskraftiga. Fastigheter binder kapital. Internet är gratis. Det är lenare att tänka sig att Amazon köpte sin första kund. Den här gången skippade Amazon kolvmotorerna och skaffade sig istället jetmotorer direkt. Skalfördelar! Whole Foods logistikapparat gjord för varor i butiken byggs istället om till en serviceplattform för matvaror som kött, grönsaker, frukt, bakverk etc. Ju fler som ansluter sig till serviceplattformen, desto starkare skalfördelar. Vilka är kunderna som kommer köpa dessa matvaror via plattformen? Restauranger, budfirmor, Whole Foods and andra matvarubutiker. Matvarorna levereras av kända varumärken, lokala leverantörer, lokalproducerade etc. Amazons affärsmodell bygger på att först skapa en kund som kan dra fördel av den massiva investering i infrastruktur som Amazon gör för att kunna skapa serviceplattformen. Bevis: De startade först sin egen bokhandel – kopplade på alla andra. De byggde AWS till sig själva – kopplade på alla andra. Nu hoppar de byggsteget… Köpte istället Whole Foods – kopplar på alla andra

Johan Bynélius - 22 Mar 2019