Alla vill vi bidra till vår gemensamma välfärd. Hur säkerställer du att du bidrar med hela din lön till samhället?Jag har funderat på hur vi alla kan se till att alla våras gemensamma löneutbelningar från de företag vi arbetar i går till skatt. Varför bara bidra med en del av våra löner. Sverige får ju fler resurser ju mer vi betalar i skatt. Vi börjar med att alla i Sverige investerar sin nettolön i ca 10 år. Då kan både höginkomsttagare och normal lönetagare bidra med hela sin lön till samhället. Här följer receptet. Höginkomsttagare: 131 utbetalning från företag – 31 sociala avgifter -56 marginal skatt -44 reavinst skatt (de 44 som blir kvar av lön skapar vinst på ca 150 *30% reavinstskatt) => ca 10 års placering= 0 kvar av lönen. Hela lönen går till vårt gemensamma. Låginkomsttagare: 131 utbetalning från företag -31 sociala avgifter -30 kommunal skatt -70 i reavinst skatt (de 70 som blir kvar av lön skapar vinst på ca 233*30% reavinstskatt) => ca 10 års placering= 0 kvar av lönen, hela lönen till vårt gemensamma. Fördel om alla köper produkter med hög momssats den dagen vi skall konsumera. Bidrar mer. Om ni inte behöver nettolönen för era utgifter. Sup och spela upp pengarna istället för att investera. Det bidrar snabbare. (Systembolaget/ Svenska Spel)

Johan Bynélius - 13 Aug 2019