Marknaden styrs av transaktioner mellan människor inte genom “Wisdom of crowds” /perfekt information. Efficient Market Hypothesis är en teoretisk konstruktion som lämpar sig för klasser på Handelshögskolan. I verkligheten funkar den mindre bra. De är de spekulerare jag har varnat sedan år 2017 som nu visar sig badat nakna. 1) Icke tänkande investerare tex Indexköpare och köpare av högavkastande obligationer 2) De som systematiskt skapat avkastning genom att sälja volatilitet, tex hedgefonder 3) momentumstrategier 4) Risk parity strategier 5) Value at risk strategier och andra teoretiska strategier…

Johan Bynélius - 01 Apr 2020