Alla gör fel ibland, bara den bästa vågar erkänna…

Jag har haft 24 % i årlig avkastning sen år 2011. Kapitalet har ökat från 100 pengar till över 600. Ibland kontaktar kunderna mig. Vad säger kunderna när de tar kontakt? Den absolut vanligaste frågan är: Varför köpte du aktie X? Den är ju ner 25%? Aktie X brukar vara en av de senaste aktierna jag köpt. Om jag inte har ren tur så kommer jag aldrig att pricka botten när jag köper ett nytt bolag. Därför kommer de flesta bolag jag köper till portföljen börja med att minska i värde. Jag köper bolag som är impopulära vid köpet och jag vet aldrig när de slutar vara impopulära. Jag köper inte popularitet, jag köper undervärderade bolag. En viktig framgångsegenskap är att jag har förmågan att hålla kvar aktier som initialt rasar. Jag känner tryggheten i min analys. Analysen ger mig kraft att stå emot de jobbiga frågorna från kunderna och känslan av att jag gjort en dålig affär. Jag känner igen mig i det Warren Buffett säger. Du behöver inte vara intelligent för att göra bra aktieaffärer men du behöver ha karaktär. Du behöver ha integritet. Du måste stå emot flocken. Ibland har jag fel. I så fall är det därför aktien är ner 25%. Då gäller det att våga erkänna sitt misstag snabbt och inte bry sig om frågorna. Ingen är felfri. Då säljer jag mitt misstag. Gör om, gör rätt.

Johan Bynélius - 25 Nov 2019