Alla bra investeringar har minst två saker gemensamt

Det gäller aktier, fastigheter, konst, vin — antagligen alla typer av investeringar. Det gäller även relationer. 1) Du måste ge dina investeringar tid att utvecklas. 2) Du måste köpa kvalitet. För att inte förstöra din vinnande formel måste du ha karaktären att sitta på händerna och låta bli att handla. Transaktionskostnaderna är inte bara courtaget. Du betalar även den så kallade “spread-kostnaden”, skillnaden mellan köp- och säljkurs. Om du handlar ofta får du dessutom en betydligt större skattekostnad (utanför ISK). Det är också viktigt att du bevakar din vinnande formel så att konkurrensfördelarna hos dina kvalitetsbolag inte försvagas. Då slutar formeln att fungera eftersom de inte längre är kvalitetsbolag.

Johan Bynélius - 21 Mar 2019