1) Fonder och kapitalförvaltare äger mer volatila aktier 2) Analytikerna bevakar betydligt fler volatila aktier 3) Nyhetsövervakningen är mer intensiv för mer volatila aktier. Min hypotes är att mer svängiga aktier har en högre efterfrågan vilket resulterar i en övervärdering som i sin tur leder till lägre avkastning i framtiden. FOMO (Fear Of Missing Out) kostar!

Johan Bynélius - 22 Mar 2019