Då har du nog baserat på din tro på hypotesen om den effektiva marknaden. Du är inte ensam. De största kapitalflödena går in i indexfonder. Är det inte lite intressant och mycket ironiskt? Vad krävs för att en marknad ska vara effektiv och du ska tjäna på att åka snålskjuts på andras analysarbete? Precis, det kräver att det finns massor av investerare som tänker. Massor av tänkande investerare som köper och säljer aktier så att marknaden hela tiden är effektiv. Då kan du åka snålskjuts genom att till låg kostnad köpa index och få tillgång till en effektiv portfölj. Om alla investerar i indexfonder/dolda indexfonder utan att tänka – innebär det att det finns för få som ser till så att marknaden blir effektiv. Marknaden blir snarare motsatsen till effektiv. Då sitter du på något som visserligen är billigt, men ineffektivt. Till och med Eugene Fama som är det stora språkröret för den effektiva marknadshypotesen lever inte som han lär. Han är rådgivare och arbetar med Dimensional Fund Advisors som skryter om att de slår index.

Johan Bynélius - 25 Mar 2019