De flesta som låter någon annan förvalta deras kapital är riktigt kassa konsumenter. De ställer inte de viktiga frågorna: a) Om förvaltaren inte är förmögen själv. — Hur ska han då kunna hjälpa dig? b) Om han själv inte investerar i det han föreslår att du ska investera i. — Varför ska du då investera? Hur många tvättar en hyrd bil? Om det inte är din bil så gör du inte det. Människan tenderar att vara självisk och tänka på sig själv i första hand. Om det inte är förvaltarens eget kapital som står på spel så kommer han inte bry sig lika mycket om ditt kapital. Förvaltaren måste förlora om du förlorar och vinna om du vinner. Sunt förnuft.

Johan Bynélius - 22 Mar 2019