Tillväxt utan en bestående konkurrensfördel är inte mycket värd.
Anledningen är att vinsten enkelt kan konkurreras bort.

Därför är de flesta bolag på jorden ointressanta investeringar.

De bolag som har starka bestående konkurrensfördelar är jätteintressanta investeringar.
Ju längre tid ett bolag kan behålla sin konkurrensfördel desto mer intressant är bolaget att investera i.

Om vi skulle vilja konkurrera med Pepsi och Coca-Cola skulle vi säkert behöva en marknadsandel på 25% för att bolaget vi startar skall bli lönsamt.

Marknadsandelarna i “Cola läskebranschen” byter sida med ca 0,5% per år. Om det antaganden gäller i framtiden så kommer det ta oss 50 år att bygga ett lönsamt bolag. Det ger en fingervisning om hur värdefull Pepsis och Coca-Colas konkurrensfördel är.

Om framtiden inte är som historien tex på grund av sockerdebatt kanske det går snabbare men häng inte upp er på det speciifika fallet utan fokusera på metoden som ger en känsla för hur bestående en konkurrensfördel är.

C:et i min investeringsfilosfofi CAMP-B står för bestående konkurrensfördel och är ett av mina hjälpstaket som hjälper mina bowlingklot att slå “strikes”.

Johan Bynélius - 05 Oct 2020