3 branschexempel på hur linjerade intressen skulle göra världen bättre

Revisionsbranschen Idag får revisorer betalt av företaget de är satta att undersöka/revidera. Trots revisorernas samlade kompetens har vi fortfarande massa företagsbedrägerier som går oupptäckta. Tänk er att vi istället samlade alla revisorernas ersättningar för revision. Revisorsbolagen får i detta nya system ut ersättning efter storleken på de felaktigheter de upptäcker. Tror ni motivationen att hitta felaktigheter skulle öka eller minska jämfört med dagens system där de ska sänka “handen som föder dem.” Advokatbranschen/Hantverkare Klienten vill att uppdraget ska avslutas så snabbt och smidigt som möjligt medan advokaten/hantverkaren tjänar mer pengar ju längre tid uppdraget tar. Tror ni kunden skulle få en bättre lösning snabbare om advokaten/hantverkaren istället hade ett fast arvode eller prestationslön. Kapitalförvaltning/fonder Idag får förvaltningsbolaget en fast förvaltningsavgift oavsett hur det går för förvaltningen. Det är därför rationellt för en förvaltare att förvalta mycket likt index och istället lägga alla resurser på att bygga relationer med kunderna. Hade det inte varit bättre med en förvaltare som istället fokuserade hela sin energi på att skapa en hög avkastning?

Johan Bynélius - 22 Mar 2019