1 miljon eller 1 krona som dubblas varje dag i en månad?

Trickfråga tänker du. Det intressanta är vad som händer om jag höjer mitt bud. Väljer du 10 miljoner eller kronan som dubblas. Var går gränsen för att du ska acceptera mitt bud. 100, 1000, 10000 miljoner? Om du förstår ränta på ränta effekten går din gräns vid 2100 miljoner. Om du inte förstår är risken stor att du går miste om mycket i livet. Din alternativkostnad är då inte begränsad till denna lek… Exempel jag undviker: Pengar på banken Aktier med utdelningar Aktier i bolag som investerar sitt kassaflöde i investeringar med låg avkastning Sälja mina aktier (skattar bort kapital som kunde förräntats) Avkastningsskatt (skattar …) Om du vill räkna ut din alternativkostnad så kan ta reda på hur lång tid det tar att dubbla ditt kapital. Vi räknar på 20 år. Om du delar 72 med din avkastning får du fram hur snabbt du dubblar. Om du har ett alternativ med 7% avkastning -> dubblas ditt kapital på 10 år (72/7=10). 2 dubblingar får plats på 20 år. Om du jämför det med ett investeringsalternativ som ger 15% ->dubblas ditt kapital på 5 år (72/15). 4 dubblingar får plats. Skillnaden blir ENORM på 20 år. 4X(2*2) jämfört med 16X(2*2*2*2).

Johan Bynélius - 22 Mar 2019