Vikten av att se helheten vid en investering

Ekonomen och kapitalförvaltaren Dr. John Hussman fick utstå mycket kritik för några år sedan då hans fonder presterade dåligt. Kritiken tycks befogad och skälet var enkelt att förstå: han hade några sämre år där resultatet inte riktigt blev något att skryta med.

Under 10 års tid underpresterade han marknaden med mer än 5%, vilket i sig inte ger någon speciellt positiv bild. Men, tittar vi på närmare på prestation och avkastning för perioden 2000 till 2009 och det som ibland kallas ”the lost decade”, så framstår Hussman istället som en hjälte. Visst underpresterade han under tiden då kritiken var som starkast, men han investerade fortfarande på samma sätt som förut. Den investeringsfilosofi som gjorde honom till en hjälte under perioden 2000-2009, är alltså den samma som sedan kritiserades.

Så vad är då problemet? Är det så att tre, fem eller till och med tioårsperioder inte räcker för att få en helhetsbild av det som egentligen händer? Svaret kan vara, att när man tittar på prestationerna hos en investerare kan sådana fixerade perioder vara missledande. Faktum är att till och med ett enda dåligt (eller bra) år kan få en period på 10 att se sämre (eller bättre) ut än vad det egentligen är. Det finns inget sätt att investera utan att hela tiden påverkas av marknaden. Därför kanske det bästa sättet att bedöma en investerares prestation inte innebär att se till fixerade tidsperioder, utan att istället titta på resultatet under en hel marknadscykel. Vi borde titta på avkastning från både bra och dåliga år, vi bör överväga siffror då marknaden visar på tillväxt lika väl som på nedgång.

Med detta i åtanke kan man gå tillbaka och titta på Hussmans prestationer från marknadens topp till topp och genom hela cykeln. Då kan man se att han gjorde bra ifrån sig då man kunde se toppnoteringar på börsen från år 2000 till 2012. Däremot underpresterade han från 2007 till 2012, men det behöver inte vara en komplett cykel. En vanlig företeelse då man ska investera är att man fokuserar på ett positivt korttidsresultat, eller avsaknaden av ett sådant. Den bästa tiden att investera pengar hos en bra kapitalförvaltare kan istället ofta vara då denne är påverkad av en kraftig nedgång på börsen.

 

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Fair Investments.”