Saker du inte visste om Warren Buffet: Del 1

Ett bra sätt att undvika risker och placera pengar säkert kan vara att starta småskaligt. Börja investera och låt framgången klä dig. Det skadar det ju självklart inte heller att läsa på om företagen och att vara uppdaterad om nuläget på aktiemarknaden. Man kan dessutom lära sig ett och annat genom att gå igenom gamla fallstudier. I Warren Buffets årliga brev till aktieägarna i Berkshire Hathaway kan man hitta några sådana fall.

Buffets inversteringskategorier

I brevet från 1962 menar Buffet att man kan dela in situationer i tre kategorier då man ska investera pengar. Dessa är:

Generella: Vanliga investeringar med låg risk i aktier som är undervärderade utan någon specifik katalysator
Aktiva: Speciella situationer som fusionsarbitrage, spinoffs osv.
Kontrollerbara: Investeringar där Buffet så småningom blev ägare till en majoritet av aktierna och på det viset kunde kontrollera utvecklingen (en kategori som nu skulle kallas för aktivism)

Buffet och aktivismen

När Buffet diskuterade den generella investeringskategorin sa han följande:

“Many times generals represent a form of “coattail riding” where we feel the dominating stockholder group has plans for the conversion of unprofitable or under-utilized assets to a better use. We have done that ourselves in Sanborn and Dempster, but everything else equal, we would rather let others do the work. Obviously, not only do the values have to be ample in a case like this, but we also have to be careful whose coat we are holding.”

Detta för tankarna till det som har kallats för “activist put”, vilket innebär att en stor aktieägare tar kontroll över ett bolag och berättar vilken förändring denne skulle vilja se inom verksamheten. Det kan vara riktigt kreativa tilltag som till exempel att skuldbelägga bolaget för att sedan köpa tillbaka aktier, dvs. att nyttja sin position som aktieägare. Andra investerare som har tilltro till aktivisten kommer sedan att investera pengar i bolaget med förhoppningen om att de kommer att tjäna pengar i framtiden när priserna går upp igen. Går aktiepriserna inte upp kommer aktivisten enträget att fortsätta försöka pressa fram en förändring. Enligt teorin skapar strategin en slags grund (”put”)för aktiepriserna att stå på. Men även om denna typ av situationer absolut existerar, är det kanske inte den sortens aktier man bör köpa om man vill placera pengar säkert.

 

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Fair Investments.”