Öka kapital säkert och långsiktigt genom investeringar

För att säkra framtiden och pensionen krävs det att man har besparingar och tillgångar. En smart investeringsplan kan innebära god avkastning och lägga en bra grund för detta. Det finns många olika typer av planer och strategier för systematiskt investerande, och varje person bör noga se över vad som passar just deras förutsättningar. Här är det viktigt att tänka på de ekonomiska mål man siktar på att nå, både kortsiktigt och långsiktigt och välja strategier därefter.

Nedan följer några användbara råd för säkert och organiserat investerande:

  • Ha tydliga ekonomiska mål.
  • Planera i förväg.
  • Rådgör med din bank/förvaltare.
  • Planera både kortsiktigt och långsiktigt.
  • Utvärdera riskerna som medföljer.
  • Investera i planer som passar dig.
  • Uppdatera planerna periodvis och efter behov.

Företaget Fair Investment erbjuder tjänsten Guru kapitalförvaltning i Stockholm, vilket är ett alternativ för den som eftersträvar säker och långsiktig kapitalförvaltning. Denna förvaltningsmodell har som mål att långsiktigt förvalta kundens tillgångar och skapa tillväxt genom att investera i aktier, råvaror och obligationer. Förvaltningsmodellen investerar inte i endast enskilda aktier pga. risken detta medför.

Guru kapitalförvaltning är baserad på en metod som handlar om att identifiera svagare och undervärderade marknader som visar på potential att växa över tid. Avgifterna som företaget tar ut är prestationsbaserade. Övriga kostnader som transaktionsavgifter och courtage betalas av Fair Investment. Detta innebär att kunder bara betalar avgifter då planen lett till positiva resultat. Företaget använder sig av metoden ”evigt high water mark” på det investerade kapitalet, vilket i praktiken innebär att företaget bara kan tjäna pengar om kunden också gör det.

Fair Investment tillhandahåller billig kapitalförvaltning i Stockholm där kunderna erbjuds en rad olika lösningar och planer för säker investering och skapande av tillväxt. Förutom förvaltningsplanen Guru, kan kunderna välja modellerna Lace och Benchmark, vilka tillsammans verkar för att åstadkomma positiva ekonomiska resultat.

 

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Fair Investments.”