Minskade vinstmarginaler kan innebära värdefällor

I artikeln ”Wake-Up Calls Often Come Too Late” av Dr. Paul Price diskuteras de kollapsade aktiekurserna hos tidigare högvärderade varumärken som Netflix och Sodastream. Dessa aktier köptes och såldes till ett extremt högt värde, vilket normalt sett är en typisk situation som en värdeinvesterare skulle undvika. Men även om dessa typer av investeringar helt klart kan visa sig riskabla, är det trots allt inte de som har störst chans att skada en investerare. Det är istället aktier i till synes starka varumärken som Nokia, Radioshack och Research-in-Motion som kan innebära de största förlusterna. Denna typ av aktier kan innebära ”värdefällor ”där investerare köper in sig till ett relativt lågt värde och tror sig göra ett kap, men att aktierna därefter bara fortsätter att sjunka.

Ökad vinst per aktie ≠ säker investering

För att undvika den här typen av risker vid bland annat kapitalförvaltning, bör man som investerare innan ett köp fundera över hur stor chans det är att varumärket kommer att existera om till exempel 10 år. Finns det en framtid och en hållbar konkurrenskraft? Om vi tar en titt på exempelvis Nokias utveckling, som en gång tillhörde de ledande mobiltillverkarna, kan vi se att aktien under år 2007-2012 gick ner med över 95 %. Ser vi till Nokias vinstmarginaler kan vi konstatera att nettomarginalen har haft en stadig årlig nedgång på ungefär 3.36 % som startade redan 2002. Men trots detta fortsatte intäkter och resultat per aktie att öka, vilket fick investerare att jubla och pressa upp aktiepriserna. I slutändan ledde de minskande vinstmarginalerna till att företaget gick med en enorm förlust, och aktierna är idag inte värda mycket alls.

Radioschack, också en tidigare jätte inom sin bransch, gick samma öde till mötes. Företagets nettomarginaler minskade stadigt från och med år 2004, vilket tillslut ledde till stor förlust. Även här fortsatte vinsten per aktie att vara relativt stadig under samma period, vilket är den viktigaste variabeln för börsen. Radioschackaktien förlorade tillslut mer än 90 %.

Hur undviker man värdefällorna?

För att undvika att gå i en värdefälla, bör man alltså vara aktsam när det kommer till företag med minskande vinstmarginaler. Dessa kan vara en indikator på att företaget antingen håller på att förlora sin konkurrenskraft, eller att de aldrig haft någon till att börja med. Detta innebär att konkurrensen har hårdnat och börjat ta marknadsandelar. Men om ett företag däremot kan öka sin vinstmarginal kan detta innebära stora konkurrensfördelar. Ett bra exempel på ett företag som utnyttjade detta är Apple – vi vet alla vad som hände med deras aktier. Vill man vara försäkra sig om att man gör en säker investering, kan med fördel använda sig av ett företag som erbjuder kapitalförvaltning.

 

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Fair Investments.”