Kapitalskydd

Att hantera sina pengar på ett smart sätt är alltid viktigt, i synnerhet när det råder instabilitet på finansmarknaden. Att konsultera en expert när man vill investera sina pengar eller på annat sätt säkra upp sina tillgångar kan visa sig mycket lönsamt. Behov, krav eller önskemål kan se mycket olika ut från person till person när det gäller hur man vill placera sina pengar, vilket gör det svårt, för att inte säga omöjligt att ge några generella råd eller svar på vilken investeringsform som är bäst. För någon kan det vara viktigast att skaffa sig ett säkert kapitalskydd, medan det för någon annan är viktigare med en snabb och hög avkastning.

Fair Investments är en kapitalförvaltare som erbjuder skräddarsydda lösningar för förvaltning av kapital och förmögenhet. De tror på transparent kapitalförvaltning och ger därför alltid sina kunder fullständig insyn i förvaltningsarbetet och de kostnader som kan bli aktuella. Nedan följer några av de delar som en kapitalförvaltning hos Fair Investments innebär:

 • Företaget hjälper privatpersoner och företag att förstå finansmarknaden så att de själva kan ta ställning till sådant som risker och chans till avkastning i olika investeringsformer.
 • Fair Investments håller alltid en öppen dialog med sina kunder och informerar dem om transaktioner och investeringar som sker för deras räkning.
 • Avgifterna för Fair Investments kapitalförvaltning är prestationsbaserade vilket innebär att avgifter endast tas ut när företaget uppfyllt sina åtaganden gentemot kunden, till exempel i form av ökat kapital, högre avkastning eller dylikt.
 • Kundens önskemål eller krav står alltid i centrum när investeringar eller transaktioner genomförs.
 • Företaget erbjuder säkert kapitalskydd och långsiktig kapitaltillväxt.
 • Fair Investments erbjuder tre olika modeller för kapitalförvaltning:
  • Benchmark: Genom den här förvaltningsmodellen strävar företaget efter att skapa bättre villkor jämfört med sina konkurrenter.
  • Guru: Guru-modellen ger en säker och långsiktig tillväxt av kapitalet.
  • Spets: Den här modellen ger hög avkastning på investerat kapital och passar den som vill ha en bättre tillväxt än vad investering i aktier erbjuder.

Fair Investments erbjuder ett tryggt kapitalskydd genom sina olika modeller för kapitalförvaltning, som kan anpassas efter kundens krav eller önskemål.

 

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Fair Investments.”