Spets – För dig som vill ha en hög avkastning

Spetsförvaltningen har höga avkastningsmål. Den medför samtidigt ett högre risktagande än placeringar i våra andra förvaltningsmodeller. Spetsförvaltningen använder en disciplinerad investeringsstrategi där vi köper företag när vi anser att dessa är lågt värderade. Vi söker efter företag som har en eller flera av följande tre egenskaper:

1. En bestående konkurrensfördel
2. Aktieägarvänlig ledning och ägare
3. Lågt pris

Hur tar vi betalt för tjänsten? Fair har sin intjäning via ett prestationsbaserat arvode som räknas från noll, dvs. om kundens insatta kapital växer i värde kan Fair få en del av vinsten. Vi tillämpar även evigt high water mark.

Nedan visas hur Spetsförvaltningens modellportfölj har presterat. Modellportföljen speglar ungefär hur en portfölj som förvaltats enligt spetsstrategin skulle ha utvecklats om man varit med från start. Strategin har tre syner på bolag, köp, behåll och sälj. Eftersom bolag som ska behållas ingår i modellportföljen men inte i de nyinvesterade portföljerna kan utfallet för den egna portföljen till en början avvika mycket från modellportföljen. Informationen nedan om modellportföljen är till för att man ska kunna bilda sig en uppfattning om dynamiken i förvaltningen.

Är du nyfiken på hur vi tänker? Läs då gärna våra investerarbrev nedan för mer insikt i hur vi jobbar.
Investerarbrev jan 2017
Investerarbrev aug 2016
Investerarbrev jan 2016

Eller varför inte lyssna på en intervju med Spetsförvaltningens ansvarige förvaltare Johan Bynelius då han blir intervjuad på Latticework:
Intervju 2016

Mål: Målet för Spetsförvaltningen är att undvika permanent förlust av kapital och över en konjunkturcykel
leverera en avkastning som överträffar S&P 500 index.
Resultat (Apr – 17): Vi har klarat målet. Sedan starten av modellportföljen 2011-03-21 har den haft +23,2% i effektiv årlig avkastning med en standardavvikelse på 14,1%.

Spets apr 2017 SEK

Vill du veta mer om våra förvaltningar får du gärna höra av dig till oss!