Det är lönsamt att ta hjälp av en finansrådgivare

Finansiella rådgivare spelar en avgörande roll när det gäller att planera ekonomin för privatpersoner. Förmögenhetsförvaltning är ett verktyg som man kan använda när man behöver hjälp med att investera sina pengar och vill se dem växa. Även företag kan dra nytta av tjänster som kapitalförvaltning. Med tydliga finansiella mål blir det lättare att lägga upp en strategi för hur kapitalet ska investeras för att på bästa sätt nå upp till målsättningarna.

Fair Investments är en kapitalförvaltare som erbjuder anpassade lösningar för förvaltning och investeringar av kapital enligt kundens målsättningar. Företaget erbjuder tre olika förvaltningsmodeller med olika strategier för den som vill förvalta kapital med en lämplig risknivå som passar dem. Några av de ansvarsområden som en finansiell rådgivare har är följande:

 1. Att förse kunden med kunskap om nya trender eller villkor på kapitalmarknaden.
 2. Erbjuda finansrådgivning och lämpliga investeringsplaner eller förvaltningslösningar för sina kunder.
 3. Att hjälpa sina kunder med att välja rätt plan eller lösning för att skapa bästa förutsättningar för ekonomisk tillväxt och skydd av kapital.
 4. Att inte bara planera kortsiktigt utan se till att kapitalet har möjlighet att växa under lång tid.
 5. Hålla koll på trender och inte ta onödiga risker.
 6. Se över och uppdatera kundens förvaltningsplan när det sker förändringar på marknaden.
 7. Ansvara för och övervaka kundens intressen.
 8. Hålla kunden underrättad om alla beslut som tas i dennes ställe.
 9. Informera kunden om finansiell status och/eller förändringar.
 10. Ständigt studera marknaden och planera investeringarna för kunden i enlighet med rådande och kommande trender.
 11. Informera kunden om olika investeringsstrategier och investeringsprodukter som obligationer, aktier, fonder, optioner, strukturerade produkter med mera.

Fair Investments har ett team med expertrådgivare som har ingående kunskap om investeringar, strategier och finansmarknaden och därför kan erbjuda säker och effektiv finansrådgivning såväl som erbjuda framgångsrik kapitalförvaltning. Företaget erbjuder investeringslösningar med konkurrenskraftiga villkor som bygger på deras tre grundmodeller för investering, som alla har som mål att ge kunderna långsiktig och säker avkastning.

 

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Fair Investments.”